Oficiální název: CERPOS
Adresa sídla: Nová Pražská 399, 256 01  Benešov
IČO: 27007537
E-mail: cerpos@seznam.cz

 

Forma právnické osoby: Občanské sdružení
Registrováno: MV ČR
Číslo a datum registrace: VS/1-1/61  805/05-12, 15.09.2005
Jméno a funkce osoby
oprávněné jednat:
RSDr. Květuše Studničková
Tel.: 604 676 505
Název peněžního ústavu
a číslo účtu:
Česká spořitelna
536064379/0800