Oficiální název: CERPOS
Adresa sídla: Nová Pražská 399, 256 01  Benešov
IČO: 27007537
E-mail: cerpos@seznam.cz

 

Forma právnické osoby: zapsaný spolek
Registrováno: MV ČR
Číslo a datum registrace: VS/1-1/61  805/05-12, 15.09.2005
Jméno a funkce osoby
oprávněné jednat:
RSDr. Květuše Studničková
Tel.: 604 676 505
Název peněžního ústavu
a číslo účtu:
Česká spořitelna
536064379/0800

 

Dům na půl cesty- poskytuje pobytovou službu na přechodnou dobu ,zpravidla na dobu jednoho roku, pro osoby od 18 do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež.

Kapacita služby je 12 osob, je realizována ve dvou mezonetových bytech 4+1; v obou bytech jsou kuchyně vybaveny elektrickými spotřebiči a základním nádobím, obývací pokoj s TV, sociální zázemí ( WC a sprchový kout, automatická pračka) ; tři ložnice (koupelna s WC );

Služba je zpoplatněna: 100,-Kč/den, 3000,- Kč za měsíc.

 

a) poskytnutí ubytování:

1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti;

2. podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla;

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob;

2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů;

c) sociálně terapeutické činnosti:

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

2. aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.