Naši sponzoři:

I Vy můžete být naším sponzorem zasláním finančního příspěvku na účet číslo 0536064379/0800 nebo poskytnutím věcného daru.