Oficiální název: CERPOS
Adresa sídla: Na Bezděkově 1782, 256 01  Benešov
IČO: 27007537
E-mail: cerpos@seznam.cz
Napište nám e-mail:

Jméno a funkce osoby
oprávněné jednat:
RSDr. Květuše Studničková
Tel.: 317 722 629
604 676 505
   
Ředitelka: PhDr. Anna Balatová
   

Dům na půl cesty, Nová pražská 399, 256 01  Benešov